objevujeme svět kolem nás

MŠ Čínská

TRADIČNÍ AKCE

VÍTÁME NOVÁČKY
PROBĚHLO DNE 9. 9. 2021 

MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA
PROBĚHNE DNE 

VÁNOČNÍ DÍLNA
PROBĚHNE DNE


VÁNOČNÍ NADÍLKA
PROBĚHNE DNE

MASOPUSTNÍ PRŮVOD
PROBĚHNE DNE


VELIKONOČNÍ DÍLNA + VELIKONOČNÍ JARMARK
PROBĚHNE DNE 


OSLAVA MDD
PROBĚHNE DNE

ZAHRADNÍ SLAVNOST - ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE NA ZAHRADĚ ŠKOLY PLNÉ HER A SOUTĚŽÍ
PROBĚHNE DNE 

ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY - ŠERPOVÁNÍ BUDOUCÍCH PRVŇÁKŮ
PROBĚHNE DNE 

ROZLOUČENÍ SE ŠKOLNÍM ROKEM - ZÁVĚREČNÉ OHNĚ TŘÍD

TŘÍDA BERUŠKY PROBĚHNE DNE 
TŘÍDA KOŤATA PROBĚHNE DNE    
TŘÍDA MOTÝLCI PROBĚHNE DNE
TŘÍDA MYŠKY PROBĚHNE DNE
TŘÍDA VRABCI PROBĚHNE DNE 
TŘÍDA MEDVĚDI PROBĚHNE DNE 


POLODENNÍ VÝLET 

ŠKOLA V PŘÍRODĚ