MŠ Čínská

objevujeme svět kolem nás

Get Adobe Flash player

ZNOVUOTEVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

Vážení rodiče,
právě jsem obdržela do datové schránky upřesňující informace k zahájení provozu v mateřské škole.
Vím, že je pro Vás i Vaše děti situace kolem všech nařízených opatření k návratu dětí do školy složitá.
Věřte, že chápu Vaše obavy a slibuji Vám, že se budu snažit minimalizovat nepříjemnosti,
které by se těchto opatření mohly týkat. Zároveň Vás prosím o respektování požadavků školy,
které vyplývají ze zákonů, vyhlášek a nařízení k ochraně veřejného zdraví.
Vybírám pro Vás to podstatné, co se bude týkat Vás a Vašich dětí při návratu do provozu naší školky:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání Vlády ČR dne 6. dubna 2021 bylo vydáno:
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních a 1. fázi rozvolnění
(Č. j.: MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN) umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání nově od 12. 4. 2021 (viz. příloha)

V mateřských školách
- dětem, které mají povinné předškolní vzdělávání ve skupině maximální 15 dětí,
- dětem mateřské školy a třídy zřízené podle § 16 odst.9  školského zákona

PŘEDPOKLADY OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI DÍTĚTE NA PREZENČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ:

Nemá příznaky onemocnění COVID -19 ani jiného onemocnění
Dítě podstoupilo ve stanovené frekvenci vyšetření prostřednictvím neinvazivního preventivního antigenního testu
na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který si provedl sám nebo které mu byly provedeny jinou osobou
a které mu poskytla škola (dále jen „preventivní antigenní test“), a prokáže se negativním výsledkem tohoto vyšetření.
Děti v mateřské škole nejsou povinny nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu (viz. příloha MZ ze dne 6. 4. 2021).

TESTOVÁNÍ:

Od 12. 4. 2021 je školám a školským zařízením uložena povinnost testovat děti, žáky a studenty (kromě výjimek)
2x týdně Ag testy, v případě RT-PCR testů 1x týdně. K testování budou použity neinvazivní Ag testy.
Testovat se nemusí děti, u kterých rodič doloží negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu
(ne starší než 48 hodin) a které zároveň nemají příznaky onemocnění COVID-19.
Testovat se nemusí také děti, které onemocnění COVID-19 již prodělaly a neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Je ovšem nutné toto prokázat (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě).

PRŮBĚH TESTOVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE ČÍNSKÁ:

Testování dětí bude probíhat při ranním scházení dětí v prostorách tělocvičny školky v budově A a to 2x týdně.
V případě denní docházky budou děti testovány v pondělí a ve čtvrtek, případně ve dnech, kdy se dítě účastní provozu.
Do prostor mateřské školy budou vpouštěny děti a zákonní zástupci tak, aby byl zajištěn rozestup mezi jednotlivými osobami
nejméně 1,5 – 2 m.

JAK PROBĚHNE VLASTNÍ TESTOVÁNÍ?

Zde je instruktážní video:
https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole

Za přítomnosti zákonného zástupce s ochranou dýchacích cest respirátorem, vejdete vchodem ze zahrady do tělocvičny školy, kde si dítě i zákonný zástupce vydesinfikuje ruce a společně půjdou k testovacímu stolku. Testování proběhne tak, že zákonný zástupce své dítě otestuje (neinvazivním antigenním testem, které škola obdrží pro všechny děti i zaměstnance) za přítomnosti pedagogické pracovnice a odejde z testovací místnosti vyčkat na výsledek testu (15 minut) k hlavnímu vchodu své budovy. V případě negativního výsledku bude vpuštěn do šaten, kde své dítě převlékne a odvede do své třídy. V případě pozitivního výsledku testu bude muset dítě absolvovat PCR test v odběrném místě. Následný výsledek PCR testu je rodič povinen doložit při obnovení docházky do mateřské školy.
Počítejte tedy ráno s delším časem při předávání dětí.

Výsledky antigenních testů budou zapsány do denních přehledů testování.
Dle https://www.fulsoft.cz/download/fulsoft/covid19_410.pdf

NENÍ ZATÍM MOŽNÉ POUŽITÍ VLASTNÍHO TESTU, PŘÍPADNĚ TESTOVÁNÍ DÍTĚTE DOMA!
DO PÁTKU NÁM PROSÍM SDĚLTE ZPĚT NA TŘÍDNÍ EMAIL, ZDA SE VAŠE DÍTĚ BUDE/NEBUDE ÚČASTNIT PREZENČNÍ VÝUKY V MATEŘSKÉ ŠKOLE.

V případě dalších dotazů mě prosím kontaktujte na tel. 775 446 352.

Veronika Ryvolová, ředitelka školy


PŘÍLOHY: 

Mimořádné opatření Ministerstva Zdravotnictví - omezení provozu škol ode dne 12. dubna 2021

Mimořádné opatření Ministerstva Zdravotnictví - ochrana dýchacích cest ode dne 12. dubna 2021