objevujeme svět kolem nás

MŠ Čínská

ODLOŽENÍ ZAČÁTKU KROUŽKU LOGOPEDIE „ŘÍKEJME SI SPOLU“

Vážení rodiče,
z důvodu stále trvajících protiepidemických opatření v 5. stupni PES bohužel znovu odkládáme začátek konání logopedického kroužku do 7. března.
V případě příznivých podmínek začne kroužek ve středu 10. 3. 2021.