objevujeme svět kolem nás

MŠ Čínská

Posouzení školní zralosti

Milí rodiče,
i v tomto školním roce jsme ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Praze 6 připravili pro Vaše děti (povinně se vzdělávající) posouzení školní zralosti.
V případě Vašeho zájmu je nutné se ve Vaší třídě u paní učitelek zapsat do tabulky a vyplnit dokument, který bude sloužit jako podklad pro paní psycholožky z PPP.
Screening proběhne v mateřské škole v 1. polovině února v dopoledních hodinách.
O konkrétním termínu budete informováni.
Děkujeme za spolupráci