objevujeme svět kolem nás

MŠ Čínská

SBĚR PAPÍRU

Milí rodiče,

od čtvrtka 8.1.2021 máte opět možnost nosit starý papír, objednali jsme pro mateřskou školu kontejner.

Přistavení kontejneru: 8.1.2021 dopoledne

Odvoz kontejneru: 13.1.2021 během dne

Kde:  vjezd u kuchyně MŠ

Finanční výtěžek ze sběru papíru je průběžně zasílán pořádající firmou 
na účet Klubu rodičů.

Děkujeme všem rodičům i prarodičům, kteří se spolu s námi 
do této soutěže zapojují.

Kolektiv zaměstnanců MŠ