objevujeme svět kolem nás

MŠ Čínská

ODLOŽENÍ ZAČÁTKU KROUŽKU LOGOPEDIE „ŘÍKEJME SI SPOLU“

Vážení rodiče,
z důvodu protiepidemických opatření v 5. stupni PES znovu odkládáme začátek konání logopedického kroužku do konce ledna.
V případě příznivých podmínek začne kroužek ve středu 3. 2. 2021.