objevujeme svět kolem nás

MŠ Čínská

SBĚR PAPÍRU

Milí rodiče,
od úterý 15.12.2020 máte opět možnost nosit starý papír, objednali jsme pro mateřskou školu kontejner.

Přistavení kontejneru: 15.12.2020 dopoledne

Odvoz kontejneru: 21.12.2020 během dne

Kde:  vjezd u kuchyně MŠ

Finanční výtěžek ze sběru papíru je průběžně zasílán pořádající firmou
na účet Klubu rodičů.

Děkujeme všem rodičům i prarodičům, kteří se spolu s námi
do této soutěže zapojují.

Kolektiv zaměstnanců MŠ