objevujeme svět kolem nás

MŠ Čínská

ODLOŽENÍ ZAČÁTKU KROUŽKU LOGOPEDIE „ŘÍKEJME SI SPOLU“

Vážení rodiče,
vzhledem k výskytu onemocnění Covid 19 v naší mateřské nebude do konce listopadu probíhat logopedický kroužek ani logopedické konzultace.
(Při této činnosti nelze používat ochranné pomůcky).

LOGOPEDICKÝ PRŮZKUM BUDE PROVEDEN 1. 10. 2020 V DOPOLEDNÍCH HODINÁCH.
(Při této činnosti lze používat ochranné pomůcky).

Děkujeme za pochopení