MŠ Čínská

objevujeme svět kolem nás

Get Adobe Flash player

VÝSLEDKY ZÁPISU

Oznámení o rozhodnutí přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Mateřská škola, jejíž činnost vykonává Mateřská škola MŠ Čínská Praha 6, příspěvková organizace, rozhodla prostřednictvím ředitelky školy v souladu s ustanoveními § 34 , § 165 odst. 2 písm.b), odst.2 písm. k), zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb.(Správní řád) v platném znění, že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 do Mateřské školy MŠ Čínská, Praha 6 a to takto:

Seznam dětí seřazený dle získaných bodů a věku sestupně | Celkem 35 volných míst

pořadíregistrační kód počet bodůrozhodnutípoznámka
1. W86C72 85 přijat/a
2. I57L87 85 přijat/a
3. T85S72 85 přijat/a
4. K55K12 65 přijat/a
5. R99C65 65 přijat/a
6. F57R87 65 přijat/a
7. Z36R87 65 přijat/a
8. V49P19 65 přijat/a
9. P87W90 65 přijat/a
10. K92H16 65 přijat/a
11. X35I47 65 přijat/a
12. G39I24 61 přijat/a
13. M10N43 61 přijat/a
14. P12X39 61 přijat/a
15. N38Y79 61 přijat/a
16. U53N85 61 přijat/a
17. K11D54 61 přijat/a
18. M67O56 61 přijat/a
19. L22W47 61 přijat/a
20. Y60L47 61 přijat/a
21. Z57E60 61 přijat/a
22. X60P55 60 přijat/a
23. D11R87 60 přijat/a
24. Y44U55 60 přijat/a
25. S11J59 60 přijat/a
26. S62M22 60 přijat/a
27. V86A74 60 přijat/a
28. K55G13 60 přijat/a
29. T70J56 60 přijat/a
30. Q70U23 60 přijat/a
31. C99Z54 60 přijat/a
32. R58P16 60 přijat/a
33. W95L34 60 přijat/a
34. Z70P64 60 přijat/a
35. Y51V69 60 přijat/a

Upozornění pro rodiče: Definitivní přijetí dítěte do naší mateřské školy je podmíněno odevzdáním zápisového lístku dne 18. 5. 2020 od 13 do 17 hodin. Ředitelka školy po odevzdání zápisového lístku vydá zákonným zástupcům Rozhodnutí o přijetí.

Vyvěšeno dne:14.05.2020