objevujeme svět kolem nás

MŠ Čínská

VESELÉ VELIKONOCE

PŘEJEME CO NEJVÍCE POHODOVÉ VELIKONOCE A HLAVNĚ PEVNÉ ZDRAVÍ!!!


ZAMĚSTNANCI ŠKOLY