objevujeme svět kolem nás

MŠ Čínská

ROZZÁŘENÁ ŠKOLKA - VÝZVA VYSLYŠENA

DĚKUJEME VŠEM DĚTEM, KTERÉ NAMALOVALY OBRÁZEK.
DĚKUJEME VŠEM RODIČŮM, KTEŘÍ SVÉ DĚTI PODPOŘILI V ZAPOJENÍ DO KRESLÍCÍ VÝZVY.