MŠ Čínská

objevujeme svět kolem nás

Get Adobe Flash player

DŮLEŽITÉ INFORMACE A DOPORUČENÍ - KORONAVIRUS COVID -19

Vážení rodiče,
v souvislosti s vývojem situace kolem nového koronaviru Covid - 19, Vám doporučujeme sledovat aktualizované informace na stránkách
Ministerstva zdravotnictví, Státního zdravotního ústavu, Hygienické stanice hlavního města Prahy a řídit se jejich pokyny v oblasti prevence před nákazou.

Pro informace týkající se cestování do jednotlivých destinací nadále doporučujeme sledovat a řídit se pokyny a doporučeními uvedenými na stránkách Ministerstva zahraničních věcí.

V jednotlivých případech či podezřeních na výskyt koronaviru Covid‑19 je možné obrátit se na příslušné krajské hygienické stanice.

ODKAZY NA DŮLEŽITÉ WEBY:

Web Ministerstva zdravotnictví: https://www.mzcr.cz/

Webová stránka MZČR věnovaná aktuální situaci v oblasti koronaviruhttp://mzcr.cz/dokumenty/informace-pro-obcany-v-souvislosti-s-aktualnim-vyskytem-cinskeho-koronaviru-2019_18415_1.html

Web Státního zdravotního ústavu: http://www.szu.cz/

Webová stránka Státního zdravotního ústavu s doporučeními pro občanyhttp://www.szu.cz/tema/prevence/2019NCOV

Kontakty na Krajské hygienické stanicehttp://www.szu.cz/knihovna/hygienicke-stanice-a-zdravotni-ustavy

Web Ministerstva zahraničních věcí: https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/index.html

Aktuální doporučení MZV k cestování do zahraničí
https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/omezeni_dopravy_koronavirus.html

Odkaz na webové stránky Ministerstva zdravotnictví - Otázky a odpovědi:
http://www.mzcr.cz/dokumenty/koronavirus-2019-ncov-informace-pro-obcany_18432_4122_1.html


Doporučení k přijetí preventivních opatření pro základní a mateřské školy na území MČ Praha 6 od ÚMČ Praha 6

V rámci preventivních opatření provozu škol a školských zařízení doporučujeme zejména s ohledem na návrat  zaměstnanců, žáků a dětí z jarních prázdnin
strávených v rizikových oblastech v zahraničí, v případě projevů symptomů (teplota nad 38 stupňů C, kašel nebo potíže s dýcháním), respektovat doporučení
Ministerstva zdravotnictví (zůstat doma, telefonicky kontaktovat ošetřujícího lékaře - podat informace o svém zdravotním stavu a pobytu v rizikové oblasti).

Dále doporučujeme školám:

- dbát na zvýšenou osobní hygienu zaměstnanců a žáků a dětí (mytí rukou, při kašli a kýchání zakrýt ústa kapesníkem);
- zajistit dostatek dezinfečních úklidových a mycích prostředků;
- zvýšit četnost a rozsah úklidu s důrazem na dezinfekci (mytí ploch a podlah, toalet, dotykových míst - kliky, rámy dveří);
- zvýšit dodržování hygienických pravidel při přípravě a distribuci jídel ve školních jídelnách;
- zvážit organizování hromadných akcí, výletů, škol v přírodě, lyžařských výcviků, studijních pobytů;
- neorganizovat zahraniční výjezdy školou (studijní a jiné pobyty).