objevujeme svět kolem nás

MŠ Čínská

VÝSLEDKY TESTU ŠKOLNÍ ZRALOSTI

Milí rodiče,
po dohodě s paní psycholožkou, která prováděla test školní zralosti u vašich dětí,
dostanete výsledky v písemné podobě v měsíci únoru 2020.