objevujeme svět kolem nás

MŠ Čínská

JAK JSME O ZELENÉM ČTVRTKU NAVŠTÍVILI SENIORY

Na zelený čtvrtek 18. 4. 2019 jsme se vydali potěšit seniory do DPS ve Šlejnické ulici. Z každé třídy naší školy byly vybrány dvě děti. Za potlesku babiček a dědečků vstoupily děti do společenské místnosti a začaly koledovat - přednesly 2 velikonoční koledy. Po té děti obdarovaly seniory svými velikonočními výrobky a popovídaly si s nimi.
Jako poděkování za krásný zážitek pro seniory, si každé dítě odneslo  čokoládové vajíčko.