objevujeme svět kolem nás

MŠ Čínská

PLAVÁNÍ - TERMÍNY

MILÍ RODIČE,
NA NÁSTĚNKÁCH KROUŽKY V OBOU BUDOVÁCH JSOU VYVĚŠENY TERMÍNY NÁVŠTĚV PLAVECKÉHO BAZÉNU VE ŠKOLNÍM ROCE 2018 - 2019.