objevujeme svět kolem nás

MŠ Čínská

FOTOGRAFOVÁNÍ DĚTÍ

Milí rodiče,
v listopadu proběhne fotografování dětí v termínech:

BERUŠKY a KOŤATA dne  15. 11 2018 od 9 hodin
MYŠKY a MOTÝLCI dne 12.11.2018 od 9 hodin
VRABCI a MEDVĚDI dne 9.11.2018 od 9 hodin.

V nabídce je:
SPOLEČNÉ TABLO za 100,- Kč
PORTRÉT DÍTĚTE 10x15 za 30,- Kč, 15x23 za 60,- Kč
FOTO S VÁNOČNÍM MOTIVEM 10x15 za 30,- Kč , 15x23 za 60,- Kč

Ukázka fota s vánočním motivem je vyvěšena na hlavních nástěnkách obou budov.
Do úterý 6. 11. 2018 nahlaste třídním učitelkám počty vámi vybraných fotografií.
Platba za fotografie bude vybírána až po dodání fotografií