objevujeme svět kolem nás

MŠ Čínská

SBĚR PAPÍRU

Milí rodiče,
od pondělí 22.10.2018 máte opět možnost nosit sběr, objednali jsme pro mateřskou školu kontejner.
Přistavení kontejneru: 22.10.2018 dopoledne
Odvoz kontejneru: 26.10.2018 během dne
Kde: vjezd u kuchyně MŠ
Finanční výtěžek ze sběru papíru je průběžně zasílán pořádající firmou na účet Klubu rodičů.
Děkujeme všem rodičům i prarodičům, kteří se spolu s námi zapojí do této soutěže.
Kolektiv zaměstnanců MŠ