MŠ Čínská

objevujeme svět kolem nás

Get Adobe Flash player

Zápis do mateřské školy Čínská - postup

ZÁPIS PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/19 SE KONÁ
DNE 2.5.2018 V DOBĚ OD 13 DO 17 HODIN.


POSTUP:

Žadatel (zákonný zástupce) si dokumenty potřebné k zápisu stáhne z webu MŠ v sekci DOKUMENTY podsekci KE STAŽENÍ nebo si je vyzvedne v tištěné podobě na OŠKS UMČ Praha 6.  Dne 2.5.2018 v době od 13:00 do 17:00 hodin probíhá odevzdání řádně vyplněných dokumentů (Žádost o přijetí, Dodatek k žádosti o přijetí a Evidenční list), rodič předloží potvrzení o trvalém pobytu dítěte (platný OP rodiče nebo výpis z evidence obyvatel) a rodný list dítěte.
Žádáme rodiče, aby k zápisu nechodili s dítětem - jedná se o úřední akt.

Zákonný zástupce při odevzdávání dokumentů v mateřské škole obdrží zápisový lístek, který v případě přijetí dítěte odevzdá vedení školy ve zvolené mateřské škole dne 10. 5.2018 v době od 13 do 17 hodin.

Pokud nebude zápisový lístek odevzdán zákonným zástupcem dítěte do zvolené mateřské školy v daném termínu, bude místo postoupeno dalšímu zájemci.