objevujeme svět kolem nás

MŠ Čínská

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

DNE 8. 3. 2018 PROBĚHNE V NAŠÍ ŠKOLE DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ OD 15:30 DO 17:00.
v RÁMCI TOHOTO DNE SI MŮŽETE PROHLÉDNOUT VŠECHNY OTEVŘENÉ TŘÍDY.
V 15:30 A V 16:30 SE USKUTEČNÍ V TĚLOCVIČNĚ (V SUTERÉNU) INFORMAČNÍ SCHŮZKA S VEDENÍM ŠKOLY.