MŠ Čínská

objevujeme svět kolem nás

Get Adobe Flash player

PROJEKT MŠ ČÍNSKÁ - ŠABLONY I (ukončeno 30. 4. 2019)

Na projekt je poskytována finanční podpora od EU

REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU:
"CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0006118"

NÁZEV PROJEKTU:
"ROZVOJOVÝ PROJEKT MŠ ČÍNSKÁ"

DOBA TRVÁNÍ PROJEKTU:
1.9. 2017 - 31.8. 2019 (Změna - ukončení k 30. 4. 2019)

CÍLE PROJEKTU:

 • Personální podpora MŠ

  Školni asistent

 • Podpora vzdělávání pedagogů mateřských škol:

  Rozvoj matematické pregramotnosti v praxi MŠ

  Rozvoj čtenářské pregramotnosti v praxi MŠ

  Osobnostně sociální rozvoj pedagogů MŠ

  Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ

  Logopedický asistent - primární logopedická péče ve školství 

  Společné vzdělávání - Inkluze v MŠ

  Individualizace vzdělávání v mateřské škole

 • Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

  Odborné přednášky, poradenství