objevujeme svět kolem nás

MŠ Čínská

STŘÍPKY ZE ŠKOLY V PŘÍRODĚ 2017

FOTA Z ŠvP VIZ FOTOGALERIE, SEKCE SPOLEČNÉ
7.DEN
PŘEDPOKLÁDANÝ NÁVRAT K MATEŘSKÉ ŠKOLE JE V NEDĚLI 18.6.2017
V 10:00 HODIN.


6.DEN

Hned po snídani byl před námi velký úkol. Našli jsme na chatě dopis od skřítků, ve kterém jsme měli zprávu, že právě dnes je ten den, na který jsme se těšili celý týden – DEN HLEDÁNÍ POKLADU. Nic není ale zadarmo. K pokladu jsme museli projít cestou plnou hádanek a úkolů. Za pomoci indicií, které jsme cestou našli, jsme rozluštili šifru a mohli jsme začít hledat poklad. Poklad jsme našli a spravedlivě jsme se o něj podělili. Odpoledne jsme si naposledy prohráli na louce u chaty a po večeři jsme pomáhali při balení kufrů. Už se moc těšíme domů.


5.DEN

Dnes ráno nás poprvé probudil déšť, a proto jsme si po snídani hráli na pokojích a navlékali jsme si korálky. Po svačině přestalo pršet a obdrželi jsme zprávu od Babušky Jagušky, abychom se přišli podívat kde bydlí a vyzkoušeli si její novou houpačku. Cestou jsme se seznamovali s různými druhy stromů a s léčivými rostlinami. V zahrádce u skřítků jsme si natrhali jahůdky a borůvky. Odpoledne pro nás skřítci připravili olympiádu. U skřítka Šiškomila jsme házeli na terč, u Pařezáka jsme přenášeli vajíčka ptáků, u skřítků záchranářů jsme přenášeli raněné, u Pískavice jsme se trefovali do branky ve dvojicích se svázanýma nohama. Zbytek odpoledne jsme strávili na louce u chaty. Po večeři byly jednotlivé disciplíny vyhodnoceny a odměněny. A po pohádce šupky dupky do pelíšků.


4.DEN

Ráno jsme si přivstali, protože jsme jeli na výlet. Už v půl deváté jsme seděli v autobuse směr ZOO Dvůr Králové. Prohlídku ZOO jsme zahájili jízdou safari autobusem, který nás provezl po pláních afrického kontinentu. Posvačili jsme ve společnosti antilop a nosorožců. Po svačině jsme obdivovali krásu žiraf a zeber, které jsme měli skoro na dosah. Prohlídkou slonů a vodního světa jsme se se ZOO rozloučili. Na zpáteční cestě jsme si mohli prohlédnout přehradu Lesní království. Po odpoledním klidu jsme si pohráli s míči na hřišti pro plážový volejbal. Den jsme ukončili výbornou večeří a svěží koupelí.


3.DEN

Dnes jsme se po snídani věnovali angličtině a navlékání korálkových náramků. Při dopoledních hrách na louce jsme se po skupinkách seznamovali se základy první pomoci, která se nám v přírodě může hodit. Seznámili jsme se se stabilizovanou polohou, naučili jsme se ošetřit drobná i větší zranění a přenášet raněné. Odpoledne jsme dostali zprávu od skřítků a pokračovali jsme v lesní hře. Vydali jsme se na cestu lesem a plnili jsme úkoly, které pro nás skřítci připravili. V cíli na děti čekala sladká odměna, kterou našly v domečcích, které skřítkům v úterý postavily. Také jsme v průběhu dne oslavili 6. narozeniny kamarádky Bertičky.


2.DEN

Dnes jsme konečně dostali zprávu od skřítků. Našli jsme knihu, kterou nám nechali schovanou v jídelně. Na jejich žádost jsme se rozhodli navštívit je v lese. Z knihy jsme se dozvěděli, že se do lesa přistěhovali noví skřítci, a proto jsme se rozhodli, že jim v lese postavíme domečky. Aniž bychom to tušili, tak nám skřítci připravili lesní hru, která nás zavedla přímo do jejich říše.  Odpoledne jsme si zasportovali, zazpívali a procvičili jsem se v angličtině. Naučili jsme se podbíhat točící se lano.

1.DEN


Tak jsme tu! Cesta nám rychle utekla, byli jsme tu brzy, a proto jsme si ještě před obědem mohli pohrát na louce u chaty. Po odpoledním klidu jsme šli pozdravit naše kamarády velbloudy, lva a lamy. Pohráli jsme si na dětském hřišti a v podvečer jsme si společně zazpívali, procvičili angličtinu a využili širokou škálu sportovního náčiní, které jsem si přivezli s sebou.


Děti v pořádku dojely na školku v přírodě.