objevujeme svět kolem nás

MŠ Čínská

O naší školce

Naše škola byla postavena v roce 1972 a od té doby slouží potřebám předškolní výchovy. V roce 2014 proběhla rekonstrukce budovy včetně zateplení a zasklení dvou teras. Byla zmodernizována školní kuchyně a její sklady. Dispozičně byl změněn i suterén budovy - vznikla zde nová tělocvična včetně sociálního zázemí, sklad hraček pro zahradu, sociální zázemí pro zahradu a prádelna. Jazyková učebna byla zrekonstruována. Na pozemku školy byla postavena bezbarierová budova "B", ve které jsou umístěny dvě nové třídy včetně jejich zázemí. Kapacita školy je 168 dětí. Děti jsou rozděleny do 6 heterogenních (věkově smíšených) tříd. Od roku 2013 máme zrekonstruovanou "Zahradu kultury" s hledištěm ve svahu a jevištěm ve tvaru klavírního křídla, se 2 pískovišti ve tvaru kytary, houpačkami, skluzavkou, lezeckou stěnou, dráhou na odstrkovadla a dalšími herními prvky.
Školní vzdělávací program OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS napomáhá celkovému rozvoji dětské osobnosti a předškoláky připravuje na úspěšný vstup do ZŠ.