objevujeme svět kolem nás

MŠ Čínská

Vyprávění o Indonesii

CESTA KOLEM SVĚTA
Dne 19. 10. 2016 jsme my Motýlci měli moc krásný zážitek s rodiči jedné naší kamarádky,
která se jmenuje Karinka Wolfová.
Maminka Karinky totiž učí indonéštinu a indonéské tance a tatínek Karinky je cestovatel a fotograf.
A jaká by to byla maminka a Karinka, kdyby nechaly tatínka cestovat po světě samotného.
Všichni tři, celá rodina cestují po světě a fotí a prožívají neskutečná dobrodružství a my jsme měli
to štěstí, že se s námi o spoustu těch zážitků přišli podělit.
Ten den se v půl desáté naše herna proměnila v biograf. Měli jsme tam obrovské plátno, promítačku
a maminka a tatínek Wolfovi nám celou hodinu promítali nádherné obrázky a filmy a k nim nám vyprávěli zajímavé příběhy o zvířátkách, o podnebí, o stylu života, který je v dané zemi charakteristický.
Dokonce jsme viděli film z Antarktidy, na kterou se pan Wolf plavil na krásné plachetnici.
Na Antarktidě pak potkal hodně tučňáků, lachatnů, tuleňů a rypoušů.
Také se nám líbilo povídání o Křovácích a zaujalo nás i to, že v některých Zemích jedí jako lahůdku
děti sušené pavouky, ale také to, že někde nemají 4 roční období. Mají období dešťů a období sucha.
Celou hodinu jsme seděli tiše, jako pěny a poslouchali jsme, aby nám nic neuniklo, dokonce
i tříletá mrňátka v první řadě ani nedutala s očima, jako žárovičky.
Na konci akce nám paní Wolfová rozdala „náramky přátelství,“ které vyráběly děti v Indonésii v jedné mateřské školce a požádala nás o to, aby jim na oplátku naše děti namalovaly nějaké obrázky.
Druhý den byl ve znamení tvorby a tak si pak odpoledne paní Wolfová odnesla ze školky námi namalované obrázky pro naše nové kamarády v Indonésii.

Kdo je Jana Wolfová?
Jana je úžasná Bytost, která když vejde s Karinkou ráno do třídy rozsvítí celý prostor.
Vystudovala na Bali indonéský tanec a pár let žila v Indonésii, kde se naučila jazyk, který zde vyučuje
a mimo to učí indonéský tanec.
Založila společnost Kintari.org., která se zabývá charitativní činností v Indonésii pro indonéské děti.
Její náplní je vzdělávání tamních dětí a dospělých.

Co je Kintari?
Jana Wolfová kromě jiného v roce 2006 založila společnost Kintari, která prostřednictvím svých pořadů pro děti a dospělé získává prostředky na realizované projekty v Indonésii.
http://kintari.org/info/kdo-jsme
V roce 2011 se jim podařilo postavit mateřskou školku na jihu ostrova Lombok ve vesničce Ngoland,
která leží uprostřed džungle s velmi špatným přístupem.
Tento projekt byl realizován ve spolupráci s výtvarným ateliérem Střípek a divadlem Jaroslava Duška.
Každý rok je ve školce cca 14 dětí.
Děti se ve školce učí zpívat, malovat, tvořit a mluvit indonésky (neb v ZŠ následně výuka probíhá v indonéštině, což je pro děti druhý jazyk, jejich mateřský jazyk na Lomboku je sasačtina).
Děti tak díky naší školce nejsou pak v ZŠ nijak jazykově znevýhodněny oproti dětem,
které navštěvovaly školku v městečku.
Více Vám řekne o Janě Wolfové a Kintari níže uvedené video, jejíž protagonistka Dewi
byla u nás v MŠ, kde si vyzvedla naše obrázky. V tu dobu totiž cestovala ze školy domů do Indonésie a tak jí Wolfovi pozvali do Prahy.
https://www.youtube.com/watch?v=lEpRAgy4M9k

Kdo je Karel Wolf?
Karel je člověk, který na studiích hodně snil, hodně pracoval a svůj sen si už na studiích začal plnit.
Dnes je významným cestovatelem, fotografem a je jeden z mála šťastných lidí, které živí to, co je baví
a tím je právě cestování a fotografie.
http://kolemsveta.cz/karel-wolf/
Karel založil společnost Kolem světa.cz, díky níž se můžete seznámit se vším, co na svých cestách poznal a viděl.
Tato společnost pořádá každoročně již několik let cestovatelský festival,
kam si lidé chodí pro energii, pro inspiraci a hlavně si načerpají informace o své vyvolené destinaci – viz odkaz.
http://kolemsveta.cz/festival-kolem-sveta-2016/

Rodina Wolfových
Dnes již pan Wolf necestuje sám, ale doprovází jej jeho manželka Jana a dcerka Karinka.
Karinka se pilně učí anglicky, leze s tatínkem po horách a prožívá s nimi dobrodružství na cestách,
naposledy na Islandu, kde byli letos v létě, spali v autě, vařili si v přírodě a sbírali nové zkušenosti.
Každým dnem jsou v očekávání, že se jejich cestovatelský „tým“ rozroste o další holčičku Klárku,
která jistě nabere stejný vítr, jako její maminka Jana, tatínek Karel a sestřička Karinka.

Po Novém roce budou mít děti z naší MŠ to štěstí a budou moci shlédnout představení společnosti Kintari.org., která jim předvede indonéské tance a předvede jim indonéskou techniku voskové batiky.

Milá Jano, moc se těšíme a držíme Vám palce ve všem, co děláte, protože to, co děláte má hloubku, smysl a hlavně za sebou zanecháváte spoustu lidí, kteří mají lepší šanci na život a mohou si tak plnit své sny.
Děti z MŠ v Čínské a paní učitelky pod vedením paní ředitelky Veroniky Ryvolové.