objevujeme svět kolem nás

MŠ Čínská

KURZ PRVNÍ POMOCI PRO PEDAGOGICKÉ I PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCE

Dne 3.2.2016 uspořádalo vedení školy v naší mateřské škole Kurz první pomoci zaměřený na poskytování první pomoci dětem při nenadálých událostech.
Kurz byl veden záchranářem s bohatými zkušenostmi panem Mgr. Janem Sedláčkem a zúčastnili se ho pedagogičtí i provozní zaměstnanci.
Zaměstnanci školy tak získali teoretické i praktické vědomosti o poskytování první pomoci.