MŠ Čínská

objevujeme svět kolem nás

Get Adobe Flash player

Veřejné zakázky

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 1/18


VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Č. 1 / 2018


Název zadavatele: Mateřská škola Čínská

IČO zadavatele: 709 206 13

Sídlo zadavatele: Čínská 33/1950, 160 00 Praha 6

Osoba oprávněná jednat se zadavatelem: Veronika Ryvolová

Kontaktní osoba: Veronika Ryvolová

Telefon: 775 446 352, 739 771 750, 770 127 427

E-mail:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

  1. 1. Vymezení předmětu zakázky

Předmětem veřejné zakázky autobusová doprava na kurz plavání dětí do Tuchlovic pro Mateřskou školu Čínská.

Odjezd vždy ráno od mateřské školy Čínská, Čínská 33, Praha 6 v 8,00 hodin, návrat zpět k mateřské škole do 12,00 hodin.

TERMÍNY: 6.2.2018, 13.2.2018, 13.3.2018, 20.3.2018, 27.3.2018, 3.4.2018,10.4.2018, 17.4.2018

POČET DĚTÍ: 45       DOPROVOD 4 dospělí

 

Cenová nabídka bude obsahovat:

-          cenu včetně DPH za 1 cestu tam i zpět

-          celkovou cenu včetně DPH

 

  1. 2. Kritéria a způsob hodnocení nabídek

Hodnotící kritérium – nejnižší kompletní nabídková cena

 

Cenové nabídky dle našeho požadavku zasílejte na email  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nebo na adresu školy
v zalepené obálce „Výzva VŘ 1/2018 do 27. 10. 2018. Na obálce nabídky musí být uvedena adresa uchazeče. Nabídka včetně příloh bude zpracována v českém jazyce.

 

Platební podmínky: požadujeme platbu na fakturu

 

Bližší informace podá Šárka Bílá – zástupkyně ředitelky školy – tel. 775 446 352

 

  1. 3. Závěrečná ustanovení

Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, doplnění nebo upřesnění podmínek výzvy, právo odmítnout všechny nebo výzvu zrušit bez udání důvodu.

Zadavatel si vyhrazuje právo omezit rozsah poptávkového řízení.

Zadavatel předložené nabídky nevrací.

Náklady spojené se zpracováním nabídky zadavatel uchazečům nehradí.

 

 

V Praze dne 11.10.2018                                                           Veronika Ryvolová, ředitelka školy

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 1/17

 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ č. 1/2017


Název zadavatele: Mateřská škola Čínská

IČO zadavatele: 709 206 13

Sídlo zadavatele: Čínská 33/1950, 160 00 Praha 6

Osoba oprávněná jednat se zadavatelem: Veronika Ryvolová

Kontaktní osoba: Veronika Ryvolová

Telefon: 775 446 352, 739 771 750, 770 127 427

E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript


  1. 1. Vymezení předmětu zakázky

Předmětem veřejné zakázky je denní dodávka ČERSTVÉHO pečiva dle telefonické objednávky
pro mateřskou školu Čínská, Čínská 33, Praha 6


Cenová nabídka bude obsahovat:

-          cenu bez DPH a včetně DPH za 1 ks tukového rohlíku

-          cenu bez DPH a včetně DPH za 1 ks makovky

-          cenu bez DPH a včetně DPH za 1 bochník slunečnicového chleba

-          cenu bez DPH a včetně DPH za 1 bochník obyčejného chleba

-          cenu bez DPH a včetně DPH za 1 ks housky

-          cenu bez DPH a včetně DPH za 1 ks šátečku s náplní  1. 2. Kritéria a způsob hodnocení nabídek

Hodnotící kritérium – nejnižší kompletní nabídková cena


Cenové nabídky dle našeho požadavku zasílejte na email Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nebo na adresu školy

v zalepené obálce „Výzva VŘ 1/2017 “ do 21. 5. 2017.

Na obálce nabídky musí být uvedena adresa uchazeče.

Nabídka včetně příloh bude zpracována v českém jazyce.

Termín realizace zakázky: od června 2017.

Požadavky na dodání zboží: dodávku pečiva každý pracovní den vyjma prázdnin v době
od 6,30 hodin do 7,00 hodin.

Platební podmínky: požadujeme platbu na fakturu s minimálně týdenní splatností po dodávce zboží


  1. 3. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

-          Uchazeč předloží ocenění jednotlivých položek, a to v české měně (Kč).

-          Uchazeč stanoví nabídkovou cenu jako celkovou cenu za celé plnění předmětu zakázky a tato cena bude stanovena jako „cena nejvýše přípustná“.

-          Nabídková cena bude uvedena v Kč a to v členění – jednotková nabídková cena celkem bez daně z přidané hodnoty (DPH), samostatně DPH        
s příslušnou sazbou a nabídková cena včetně   DPH a dopravy.

-          Nabídková cena v tomto členění bude uvedena na krycím listě nabídky.

-          V nabídkové ceně musí být zahrnuty veškeré ostatní náklady spojené s dodávkou

-          Nabídkovou cenu je možné překročit pouze v případě zvýšení sazby DPH.Bližší informace podá Martina Sloupová – hospodářka školy – tel. 770 127 427


  1. 4. Závěrečná ustanovení

Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, doplnění nebo upřesnění podmínek výzvy, právo odmítnout všechny nebo výzvu zrušit bez udání důvodu.

Zadavatel si vyhrazuje právo omezit rozsah poptávkového řízení.

Zadavatel předložené nabídky nevrací.

Náklady spojené se zpracováním nabídky zadavatel uchazečům nehradí.

V Praze dne 5. 5. 2017                                                                                  Veronika Ryvolová, ředitelka školy

 

Výběrové řízení 1/15

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ  č. 1/2015

Název zadavatele : Mateřská škola Čínská
IČO zadavatele: 709 206 13
Sídlo zadavatele : Čínská 33/1950, 160 00 Praha 6
Osoba oprávněná jednat se zadavatelem : Veronika Ryvolová
Kontaktní osoba : Veronika Ryvolová, ředitelka školy
Telefon : 739 771 750
E-mail : Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
1. Vymezení předmětu zakázky
Předmětem veřejné zakázky je údržba zeleně na pozemku mateřské školy Čínská, Čínská 33, Praha 6. Jedná se o údržbu travnatých ploch, údržbu živého plotu, stromů a keřů.
Nutná osobní návštěva na zaměření!!!
Cenová nabídka bude obsahovat:
identifikační údaje firmy
cenu bez DPH a s DPH za 1 m2 údržby travnaté plochy ( sekání, hrabání a likvidace trávy)
cenu bez DPH a s DPH za 1 běžný metr údržby živého plotu
cenu bez DPH a s DPH za prostříhání větví 1 keře
cenu za odvoz na skládku
2. Kritéria a způsob hodnocení nabídek
Hodnotící kritérium – nejnižší kompletní nabídková cena včetně DPH a dopravy
Cenové nabídky dle našeho požadavku zasílejte na email Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nebo na adresu školy v zalepené obálce „ Výzva VŘ 1/2015 “  do 16. 2. 2015.
Na obálce nabídky musí být uvedena adresa uchazeče.
Nabídka včetně příloh bude zpracována v českém jazyce.
Termín realizace zakázky:  od března 2015.
Platební podmínky: požadujeme platbu na fakturu po dokončení díla
3. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny
- Uchazeč předloží ocenění jednotlivých položek, a to v české měně (Kč).
- Uchazeč stanoví nabídkovou cenu jako celkovou cenu za celé plnění předmětu zakázky a tato cena bude stanovena jako „cena nejvýše přípustná“.
- Nabídková cena bude uvedena v Kč a to v členění – jednotková nabídková cena celkem bez daně z přidané hodnoty (DPH), samostatně DPH s příslušnou sazbou a nabídková cena včetně DPH a dopravy.
- Nabídková cena v tomto členění bude uvedena na krycím listě nabídky.
- V nabídkové ceně musí být zahrnuty veškeré ostatní náklady spojené s dodávkou
- Nabídkovou cenu je možné překročit pouze v případě zvýšení sazby DPH.
Bližší informace podá Šárka Bílá – zástupkyně ředitelky školy.
4. Závěrečná ustanovení
Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, doplnění nebo upřesnění podmínek výzvy, právo odmítnout všechny nebo výzvu zrušit bez udání důvodu.
Zadavatel si vyhrazuje právo omezit rozsah poptávkového řízení.
Zadavatel předložené nabídky nevrací.
Náklady spojené se zpracováním nabídky zadavatel uchazečům nehradí.
V Praze dne 4. 2. 2015 Veronika Ryvolová, ředitelka školy

Výběrové řízení 66/14

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ  č. 66/2014

Název zadavatele : Mateřská škola Čínská
IČO zadavatele: 709 206 13
Sídlo zadavatele : Čínská 33/1950, 160 00 Praha 6
Osoba oprávněná jednat se zadavatelem : Veronika Ryvolová
Kontaktní osoba : Veronika Ryvolová
Telefon : 739 771 750
E-mail : Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
1. Vymezení předmětu zakázky
Předmětem veřejné zakázky je denní dodávka ČERSTVÉHO masa 1. jakosti dle telefonické objednávky pro mateřskou školu Čínská, Čínská 33, Praha 6
Cenová nabídka bude obsahovat:
- cenu bez DPH a včetně DPH za 1 kg vepřové pleci
- cenu bez DPH a včetně DPH za 1 kg kuřecích prsních řízků
- cenu bez DPH a včetně DPH za 1 kg hovězího předního masa
- cenu bez DPH a včetně DPH za 1 kg hovězího zadního masa
- cenu bez DPH a včetně DPH za 1 kg slepice
- cenu bez DPH a včetně DPH za 1 kg vepřového ořezu
- cenu bez DPH a včetně DPH za 1 kg hovězího ořezu
- cenu bez DPH a včetně DPH za 1 kg celého kuřete
- cenu bez DPH a včetně DPH za 1 kg krůtího prsního řízku
2. Kritéria a způsob hodnocení nabídek
Hodnotící kritérium – nejnižší kompletní nabídková cena včetně DPH a dopravy
Cenové nabídky dle našeho požadavku zasílejte na email Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nebo na adresu školy v zalepené obálce „ Výzva VŘ 66/2014 “  do 19. 11. 2014. Na obálce nabídky musí být uvedena adresa uchazeče.
Nabídka včetně příloh bude zpracována v českém jazyce.
Termín realizace zakázky:  od prosince 2014.
Platební podmínky: požadujeme platbu na fakturu po dodávce zboží
3. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny
- Uchazeč předloží ocenění jednotlivých položek, a to v české měně (Kč).
- Uchazeč stanoví nabídkovou cenu jako celkovou cenu za celé plnění předmětu zakázky a tato cena bude stanovena jako „cena nejvýše přípustná“.
- Nabídková cena bude uvedena v Kč a to v členění – jednotková nabídková cena celkem bez daně z přidané hodnoty (DPH), samostatně DPH s příslušnou sazbou a nabídková cena včetně DPH a dopravy.
- Nabídková cena v tomto členění bude uvedena na krycím listě nabídky.
- V nabídkové ceně musí být zahrnuty veškeré ostatní náklady spojené s dodávkou
- Nabídkovou cenu je možné překročit pouze v případě zvýšení sazby DPH.
Bližší informace podá Michaela Šimáňová – hospodářka školy.
4. Závěrečná ustanovení
Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, doplnění nebo upřesnění podmínek výzvy, právo odmítnout všechny nebo výzvu zrušit bez udání důvodu.
Zadavatel si vyhrazuje právo omezit rozsah poptávkového řízení.
Zadavatel předložené nabídky nevrací.
Náklady spojené se zpracováním nabídky zadavatel uchazečům nehradí.
V Praze dne 11. 11. 2014 Veronika Ryvolová
ředitelka školy

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ č. 65/14

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ  č. 65/2014
Název zadavatele : Mateřská škola Čínská
IČO zadavatele: 709 206 13
Sídlo zadavatele : Čínská 33/1950, 160 00 Praha 6
Osoba oprávněná jednat se zadavatelem : Veronika Ryvolová
Kontaktní osoba : Veronika Ryvolová
Telefon : 739 771 750
E-mail : Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

1. Vymezení předmětu zakázky
Předmětem veřejné zakázky je denní dodávka ČERSTVÉHO pečiva dle telefonické objednávky pro mateřskou školu Čínská, Čínská 33, Praha 6
Cenová nabídka bude obsahovat:
- cenu bez DPH a včetně DPH za 1 ks tukového rohlíku
- cenu bez DPH a včetně DPH za 1 ks makovky
- cenu bez DPH a včetně DPH za 1 bochník slunečnicového chleba
- cenu bez DPH a včetně DPH za 1 bochník obyčejného chleba

2. Kritéria a způsob hodnocení nabídek
Hodnotící kritérium – nejnižší kompletní nabídková cena
Cenové nabídky dle našeho požadavku zasílejte na email Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nebo na adresu školy v zalepené obálce „ Výzva VŘ 65/2014 “  do 19. 11. 2014.
Na obálce nabídky musí být uvedena adresa uchazeče.
Nabídka včetně příloh bude zpracována v českém jazyce.
Termín realizace zakázky:  od prosince 2014.
Platební podmínky: požadujeme platbu na fakturu po dodávce zboží
3. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny
- Uchazeč předloží ocenění jednotlivých položek, a to v české měně (Kč).
- Uchazeč stanoví nabídkovou cenu jako celkovou cenu za celé plnění předmětu zakázky a tato cena bude stanovena jako „cena nejvýše přípustná“.
- Nabídková cena bude uvedena v Kč a to v členění – jednotková nabídková cena celkem bez daně z přidané hodnoty (DPH), samostatně DPH s příslušnou sazbou a nabídková cena včetně DPH a dopravy.
- Nabídková cena v tomto členění bude uvedena na krycím listě nabídky.
- V nabídkové ceně musí být zahrnuty veškeré ostatní náklady spojené s dodávkou
- Nabídkovou cenu je možné překročit pouze v případě zvýšení sazby DPH.
Bližší informace podá Michaela Šimáňová – hospodářka školy.
4. Závěrečná ustanovení
Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, doplnění nebo upřesnění podmínek výzvy, právo odmítnout všechny nebo výzvu zrušit bez udání důvodu.
Zadavatel si vyhrazuje právo omezit rozsah poptávkového řízení.
Zadavatel předložené nabídky nevrací.
Náklady spojené se zpracováním nabídky zadavatel uchazečům nehradí.

V Praze dne 11. 11. 2014 Veronika Ryvolová
ředitelka školy